Websites
8.12.22
2 min

Hoe voeg je een Custom Post Type toe aan WordPress met PHP

Om een aangepaste berichtentype toe te voegen in WordPress met behulp van PHP, kun je de deze stappen volgen.

Aangepast berichtentype toevoegen aan Wordpress met behulp van PHP

Om een aangepaste berichtentype toe te voegen in WordPress met behulp van PHP, kun je de volgende stappen volgen:

 1. Maak een nieuw PHP-bestand en geef het een naam, bijvoorbeeld "custom-post-type.php".
 2. Voeg de volgende code aan het begin van het bestand toe om te beginnen met het registreren van je aangepaste berichtentype:
function register_custom_post_type() {
  // code om de aangepaste berichtentype te registreren
}
add_action('init', 'register_custom_post_type');
 1. Voeg de volgende code toe aan de "register_custom_post_type" functie om de aangepaste berichtentype te registreren:
$labels = array(
  'name' => _x('Naam van je berichtentype', 'post type general name'),
  'singular_name' => _x('Naam van het enkele bericht', 'post type singular name'),
  'add_new' => _x('Voeg nieuw bericht toe', 'nieuw bericht'),
  'add_new_item' => __('Voeg nieuw bericht toe'),
  'edit_item' => __('Bewerk bericht'),
  'new_item' => __('Nieuw bericht'),
  'view_item' => __('Bekijk bericht'),
  'search_items' => __('Zoek berichten'),
  'not_found' => __('Geen berichten gevonden'),
  'not_found_in_trash' => __('Geen berichten gevonden in de prullenbak'),
  'parent_item_colon' => ''
);
$args = array(
  'labels' => $labels,
  'public' => true,
  'publicly_queryable' => true,
  'show_ui' => true,
  'query_var' => true,
  'rewrite' => true,
  'capability_type' => 'post',
  'hierarchical' => false,
  'menu_position' => null,
  'supports' => array('title','editor','author','thumbnail','excerpt','comments')
);
register_post_type('custom_post_type',$args);
 1. Zorg ervoor dat het PHP-bestand wordt ingevoegd in je WordPress-site door het te plaatsen in de "plugins" map of door het toe te voegen aan je "functions.php" bestand in je actieve thema.
 2. Nadat je het bestand hebt geüpload en geactiveerd, zou je een nieuwe optie moeten zien in het WordPress-beheerdersgedeelte waarmee je berichten van het aangepaste berichtentype kunt maken en bewerken.

N.B. Deze code is alleen een voorbeeld en zal moeten worden aangepast naar eigen inzicht.

Rens Hageman

Wij helpen bedrijven in

Boek Gratis Strategiegesprek

Boek een 100% gratis en vrijblijvend strategiegesprek met een van onze experts (t.w.v. €667). Dit is uitsluitend voor mensen die de groei van hun bedrijf serieus nemen. Nog enkele gratis plekken beschikbaar in maart.

100% waarde
100% gratis
100% vrijblijvend